Asfaltiranje

Asfalt je eden najstarejših gradbenih materialov, saj zapisi kažejo, da so ga uporabljali že 6000 let pred našim štetjem. Asfalt je zmes kamnitih zrn in bitumenskega veziva. Proizvaja se v sodobnih asfaltnih obratih po vročem postopku z mešanjem vročih zmesi kamnitih zrn in bitumna. Asfalt mora biti vgrajen z valjanjem. Obremenitve so različne na domačem dvorišču ali na cesti. Trši bitumen je primeren za večje obremenitve in mehkejši za manjše. Pomemben vpliv ima tudi podnebje kraja asfaltne površine. Pri asfaltiranju je izrednega pomena sama priprava terena. Utrjevanje terena, nasip materiala ter ustrezni nakloni in odvodnjavanje, so pogoj za dobro in kvalitetno polaganje asfalta. Z lastnimi stroji in veliko izkušenj, vam zagotavljamo kvaliteto asfaltiranja vseh vrst površin.