Razpoka d.o.o

Razpoka d.o.o, je podjetje za gradbeništvo in vzdrževanje. Izvajamo:

  • Groba in fina zemeljska dela za pripravo dvorišč, dovoznih poti
  • Asfaltiranje in tlakovanje, betoniranje dvorišč
  • Postavitev robnikov, škarpnikov, granitnih kock, pranih plošč in drugih dekorativnih tlakov.
  • Izdelava vodovoda ter meteorne in fekalne kanalizacije vodovoda
  • Zalivanje reg in razpok v asfaltu s predhodnim rezkanjem, izpihovanje z vročim zrakom in zalivanjem z trajno elastičnim materialom
  • Različne hidroizolacije
  • Izvajanje zimske službe (pluženje, posipavanje in odvoz snega)
  • Ter ostala gradbena dela