Asfalt je eden najstarejših gradbenih materialov, saj zapisi kažejo, da so ga uporabljali že 6000 let pred našim štetjem. Asfalt je zmes kamnitih zrn in bitumenskega veziva. Proizvaja se v sodobnih asfaltnih obratih po vročem postopku z mešanjem vročih zmesi kamnitih zrn in bitumna.

Asfalt mora biti  vgrajen z valjanjem. Obremenitve so različne na domačem dvorišču ali na cesti. Trši bitumen za večje obremenitve in mehkejši za lažje. Pomemben vpliv ima tudi podnebje kraja asfaltne površine.

Pri asfaltiranju je izrednega pomena sama priprava terena. Utrjevanje terena, nasip materiala ter ustrezni nakloni in odvodnjavanje, so pogoj za dobro in kvalitetno polaganje asfalta.

Z lastnimi stroji in veliko izkušenj, vam zagotavljamo kvaliteto asfaltiranja vseh vrst površin.

TEHNIČNI POGOJI ZA SANACIJO RAZPOK V ASFALTNIH VOZIŠČIH

Postopek predhodne obdelave razpok in reg  z rezkanjem

 • Predhodno je razpoke treba z rezkanjem razširiti na najmanj 15 mm do največ 25 mm in po potrebi poglobiti na najmanj 20 mm do največ 40 mm. Za rezkanje je dovoljeno uporabljati samo udarni vertikalni rezkalec (ne s svedrom in ne z diamantno žago), s katerim je možno slediti razpoki v vseh smereh.
 • Pri zarezovanju razpok je potrebno paziti, da pri sledenju razpoki v krivini zareza ni preveč široka, globina zareza naj bo približno enaka dvakratni širini, vendar ne več kot 40 mm.
 • Lasaste (tanjše) razpoke je mogoče v izjemnih primerih zatesniti s penetracijo ustrezno viskoznega veziva brez dodatne širitve razpok.
 • Izrezkano razpoko je treba očistiti strojno z jekleno krtačo in izpihati s komprimiranim zrakom.
 • Očiščeno in osušeno razpoko je potrebno premazati s predhodnim premazom, ki veže nase prašne delce in povečuje oprijemljivost. Z zalivanjem je dovoljeno pričeti, ko je predhodni premaz na otip suh.
 • Pri nanosu predhodnega premaza je potrebno paziti, da so premazane vse površine v razpoki, kajti le tako bo oprijem asfaltne plasti in bitumenske zalivne zmesi dober. Predhodni premaz površine ob razpoki ni potreben.
 • Za zalivanje je dovoljeno uporabljati le zalivno maso, ki ima ustrezen certifikat  oziroma potrdilo o kvaliteti pooblaščene slovenske ustanove.
 • Zalivanje razpok mora potekati strojno. Pri zalivanju razpok je potrebno dodajati zadostno količino zalivne zmesi, da ne nastajajo žlebovi in odprti robovi obrabne plasti. Nezadostno zapolnjeno  razpoko je potrebno dopolniti s ponovnim nanosom.
 • Višino zalivanja je potrebno prilagoditi zunanjim temperaturam. Pri temperaturah vozišča nad 20 0C je razpoko potrebno zaliti do vrha, pri temperaturah pod 20 0C pa malo pod vrhom. Masa ne sme preko robov.
 • Zalivno maso je dovoljeno segrevati le v kotlu, ki se ogreva indirektno preko oljnega plašča in ima vgrajen mešalec ter termometra za kontrolo temperature olja v oljnem plašču kotla in temperature zalivne mase v kotlu. Temperatura zalivne mase mora biti v času zalivanja enaka tisti, ki jo predpiše proizvajalec zalivne mase.
 • Dela je dovoljeno izvajati le pri temperaturah nad 5 0C ter le v suhem vremenu.
 • Po končanih delih je potrebno vozišče očistiti. Po končanem zalivanju je potrebno sveže zalite razpoke posipati s kameno moko, apnom ali podobnim primernim posipnim materialom, da ne pride do poškodb saniranih razpok.
 • Dodatne strokovne informacije glede popravila razpok na asfaltnih voziščih so podrobno obravnavane v veljavni tehnični regulativi TSC 08/311/1:2005 Redno vzdrževanje cest – Vzdrževanje prometnih površin – Asfaltna vozišča.

Za zemeljska dela v gradbeništvu veljajo vse dejavnosti, ki so namenjene pripravi gradbenih jam. Zemeljska dela v grobem delimo na izkope in nasipavanja. Glede na širino izkopov ločimo široki izkop, ter izkop v ozkih jamah. Široki izkopi se uporabljajo predvsem pri gradnji podkletenih stavb, ozki pa so primerni za temelje objektov ali kanalskih jarkov. Med zemeljska dela štejemo tudi pripravo ustreznih rovov za komunalne priključke in opremljanje zemljišč s priključki.

V podjetju Razpoka d.o.o. razpolagamo z lastno mehanizacijo in z ustrezno usposobljenim kadrom za opravljanje tovrstnih storitev.

Hidroizolacija trajno zaščiti objekt pred prodiranjem vlage iz zemlje ali vremenskih pojavov. Med vsemi izolacijami je najcenejša, zato pri njeni izvedbi ne smemo iskati prihranka. Pomembna je natančnost izvedbe in kakovosten izolacijski sloj. Če je hidroizolacija pomanjkljiva ali nenatančna, se bodo na straneh objekta pojavili mokri madeži, plesen in goba, stroški sanacije pa bodo razmeroma visoki v primerjavi s stroški ob pravilni izvedbi.

Izvajamo izkope in napeljave vodovodnih sistemov, ki se napajajo iz lastnih ali lokalnih vodnih virov.

Izvajamo vsa klasična in splošna gradbena dela, kot so pozidava novih objektov, adaptacije starih objektov, vse vrste hidroizolacij, ureditve dvorišč, izkopi, meritve …

Ena izmed dejavnosti našega podjetja je tudi izvajanje zimske službe. Naloge zimske službe so pluženje, čiščenje površin za pešce, preprečevanje in odpravljanje poledice ter odvoz snega. V zimskem času spremljamo razmere na terenu in v primeru poledice ali sneženja aktiviramo naše dežurne posipalce za preprečevanje poledice. Pluženje in posipavanje se opravlja s specialno mehanizacijo, nekatere površine, pa se posipajo tudi ročno.