TEHNIČNI POGOJI ZA SANACIJO RAZPOK V ASFALTNIH VOZIŠČIH

Postopek predhodne obdelave razpok in reg  z rezkanjem

 

 • Predhodno je razpoke treba z rezkanjem razširiti na najmanj 15 mm do največ 25 mm in po potrebi poglobiti na najmanj 20 mm do največ 40 mm. Za rezkanje je dovoljeno uporabljati samo udarni vertikalni rezkalec (ne s svedrom in ne z diamantno žago), s katerim je možno slediti razpoki v vseh smereh.
 • Pri zarezovanju razpok je potrebno paziti, da pri sledenju razpoki v krivini zareza ni preveč široka, globina zareza naj bo približno enaka dvakratni širini, vendar ne več kot 40 mm.
 • Lasaste (tanjše) razpoke je mogoče v izjemnih primerih zatesniti s penetracijo ustrezno viskoznega veziva brez dodatne širitve razpok.
 • Izrezkano razpoko je treba očistiti strojno z jekleno krtačo in izpihati s komprimiranim zrakom.
 • Očiščeno in osušeno razpoko je potrebno premazati s predhodnim premazom, ki veže nase prašne delce in povečuje oprijemljivost. Z zalivanjem je dovoljeno pričeti, ko je predhodni premaz na otip suh.
 • Pri nanosu predhodnega premaza je potrebno paziti, da so premazane vse površine v razpoki, kajti le tako bo oprijem asfaltne plasti in bitumenske zalivne zmesi dober. Predhodni premaz površine ob razpoki ni potreben.
 • Za zalivanje je dovoljeno uporabljati le zalivno maso, ki ima ustrezen certifikat  oziroma potrdilo o kvaliteti pooblaščene slovenske ustanove.
 • Zalivanje razpok mora potekati strojno. Pri zalivanju razpok je potrebno dodajati zadostno količino zalivne zmesi, da ne nastajajo žlebovi in odprti robovi obrabne plasti. Nezadostno zapolnjeno  razpoko je potrebno dopolniti s ponovnim nanosom.
 • Višino zalivanja je potrebno prilagoditi zunanjim temperaturam. Pri temperaturah vozišča nad 20 0C je razpoko potrebno zaliti do vrha, pri temperaturah pod 20 0C pa malo pod vrhom. Masa ne sme preko robov.
 • Zalivno maso je dovoljeno segrevati le v kotlu, ki se ogreva indirektno preko oljnega plašča in ima vgrajen mešalec ter termometra za kontrolo temperature olja v oljnem plašču kotla in temperature zalivne mase v kotlu. Temperatura zalivne mase mora biti v času zalivanja enaka tisti, ki jo predpiše proizvajalec zalivne mase.
 • Dela je dovoljeno izvajati le pri temperaturah nad 5 0C ter le v suhem vremenu.
 • Po končanih delih je potrebno vozišče očistiti. Po končanem zalivanju je potrebno sveže zalite razpoke posipati s kameno moko, apnom ali podobnim primernim posipnim materialom, da ne pride do poškodb saniranih razpok.
 • Dodatne strokovne informacije glede popravila razpok na asfaltnih voziščih so podrobno obravnavane v veljavni tehnični regulativi TSC 08/311/1:2005 Redno vzdrževanje cest – Vzdrževanje prometnih površin – Asfaltna vozišča.