Zemeljska dela

Za zemeljska dela v gradbeništvu veljajo vse dejavnosti, ki so namenjene pripravi gradbenih jam. V podjetju Razpoka d.o.o. razpolagamo z lastno mehanizacijo in z ustrezno usposobljenim kadrom za opravljanje tovrstnih storitev. Glede na širino izkopov ločimo široki izkop ter izkop v ozkih jamah. Široki izkopi se uporabljajo predvsem pri gradnji podkletenih stavb, ozki pa so primerni za temelje objektov ali kanalskih jarkov. Med zemeljska dela štejemo tudi pripravo ustreznih rovov za komunalne priključke in opremljanje zemljišč s priključki. V podjetju Razpoka d.o.o. razpolagamo z lastno mehanizacijo in z ustrezno usposobljenim kadrom za opravljanje tovrstnih storitev.