Razpoka d.o.o.
Vodovodna cesta 16
1230 Domžale
Slovenija
razpoka@razpoka.com
Direktor
041/870 999 kom.ing. Marko Istenič